Spitalul Municipal CODLEA a fost dat in folosință in anul 1980 , ca o unitate spitaliceasca noua, beneficiind la acea data de tot ce era mai modern in domeniul construcțiilor cat si a dotării .

Proiectat pentru o capacitate de 122 paturi, secțiile medicale de specialitate au fost dispuse pe patru nivele cu saloane mari, generoase de cate 3 si 4, cu grupuri sanitare ce deservesc cate doua saloane .

             Serviciile de suport au fost dispuse in subsol si parter , iar accesul se realizează prin serviciul de urgenta si intrarea centrala, ambele deservite de lifturi .

              Amplasarea este in oraș, pe o  artera in legătură directa si apropiata de DN1, la 20km de spitalul  Judeţean de urgenta Brașov.

               Spitalul a fost proiectat si amplasat atât pentru deservirea populației oraşului, oraș puternic industrializat la acea perioada, cat si pentru populația localităților rurale limitrofe(6 comune si 4 sate ) .

               In anul 2003 conform  Ordinului MSF 241/2003 a avut loc un proces de restructurare, in  urma căruia s-a diminuat numărul de paturi la 75 , prin desființarea a doua secții, respectiv secția chirurgie si ginecologie. Cele  două etaje, unde funcționau cele doua secții respectiv cele superioare 3 si 4, au fost puse in conservare, iar la subsol a fost diminuata corespunzător activitatea serviciilor de suport , in paralel cu redimensionarea consumurilor tehnice . Utilitățile apa, gaz, curent sunt branșamente proprii iar agentul termic este produs in centrale proprii.