Spitalul Municipal Codlea organizează concurs pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată pentru personalul care a fost angajat cont. art.11 din Legea nr.55/2020……     

Detalii 


Bibliografie post registrator


Tematică și bibliografie asistent BF


Tematică și bibliografie referent
Tematică și bibliografie consilier juridic


Tematică și bibliografie îngrijitori/infirmieri


Tematică și bibliografie asistenți medicali