Documente necesare
pentru internare

 

 1. 1. Cardul de sanatate
 2. 2. Bilet de trimitere de la medicul de familie şi/sau Bilet de trimitere/internare de la medicul specialist  
 3.     din ambulatoriu;
 4. 3. Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;
 5. 4. Buletin de identitate sau Cartea de identitate, original şi xerocopie;
 6. 5. Talon de pensie (pentru pensionari)
 7. 6. Eventuale documente medicale (bilete de externare, investigatii, retete)
        În cazurile de urgenţă nu este necesar biletul de trimitere !

 

Condiţii generale pentru acordarea consultaţiilor în ambulatoriul de specialitate al spitalului:

 

 • 1. Cardul de sanatate
 • 2. Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepţia urgenţelor şi afecţiunilor confirmate;
 • 3. Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;
 • 4. Buletin de identitate sau Cartea de identitate
                – pentru copii: Certificatul de naştere;
 • 5. Pentru eliberarea concediului medical: 
 •                – adeverinţă în care se va menţiona numărul de zile de concediu medical de care beneficiat        
 •                  salariatul în ultimele 12 luni;
 •               – formularul de concediu medical iniţial (dacă este cazul).