Internarea se realizează la biroul de internări în baza biletului de internare eliberat de către medicul de familie sau cel specialist, semnat și parafat de către un medic specialist.
În cazuri de urgenţă, internarea se face direct la Camera de gardă a spitalulului.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INTERNARE:

           A.  Internare continuă

1.Bilet de trimitere, semnat și parafat de un medic specialist;
2.Cardul de sănătate;
3.Buletinul sau cartea de identintate /certificat de naștere pentru copii sub 14 ani;
4.Dovada de asigurat (adeverinţă pentru confirmarea achitării contribuţiei asigurărilor de sănătate sau cupon de pensie).

        B.   Internare de zi

1.Bilet de trimitere semnat și parafat de un medic specialist al SCJU cu data și ora programării;
2.Card de sănătate;
3.Buletinul sau cartea de identintate /certificat de naștere pentru copii sub 14 ani – 4.Dovada de asigurat (adeverinţă pentru confirmarea achitării contribuţiei asigurărilor de sănătate sau cupon de pensie).