Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Codlea

                                                    Papară Mirela

                                                    Albu Erwin

                                                    Guran Clara

                                                    Rabocskai Raol

                                                    Munteanu Marius

                                                   Ignătescu George-Aristide