Spitalul Municipal  Codlea a fost dat în folosință în anul 1980, ca o unitate spitali-cească nouă, beneficiind la acea dată de tot ce era mai modern în domeniul con-strucțiilor cât și a dotării.     Proiectat pentru o capacitate de 122 paturi, secțiile medicale de speciali-tate au fost dispuse pe patru nivele cu saloane mari , generoase de câte 3 si 4 pa-turi, cu grupuri sanitare ce deservesc câte două saloane .

 

      

      Serviciile de suport au fost dispuse la parter și subsol, iar accesul se realizează prin serviciul de urgență și intrarea centrală, ambele deservite de lifturi. 

 

 

       Amplasarea este în oraș, pe o  arteră în legătură directă și apropiată de DN1, la 20km de Spitalul Județean de Urgență Brașov.

 

 

    Spitalul a fost proiectat și amplasat atât pentru deservirea populației orașului, oraș puternic industria-lizat la acea perioadă, cât și pentru populația localităților rurale limitrofe (6 comune și 4 sate ).

 

 

    În anul 2003, conform  Ordinului MSF 241/2003, a avut loc un proces de restructurare, în  urma căruia s-a diminuat numărul de paturi la 75, prin desființarea a două secții, respectiv secția de chirurgie și ginecologie. Cele  două etaje, unde funcționau cele două secții, respectiv cele superioare 3 si 4, au  fost puse în conservare, iar la subsol a fost diminuată corespunzător activitatea serviciilor de suport , în paralel cu redimensionarea consumurilor tehnice .

      Utilitățile: apa, gazul și curentul reprezintă branșamente proprii, iar agentul termic este  produs în centrala spitalului.