♣LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006(**republicată**)

privind reforma în domeniul sănătății

EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 28 august 2015Notă
**) Republicată în temeiul art. VI din Legea nr. 184/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 3 iulie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare.

STRATEGIA NAŢIONALĂ  din 18 noiembrie 2014

de sănătate 2014-2020

EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI

Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 891 bis din 8 decembrie 2014Notă

──────────

*) Aprobată de Hotărârea Guvernului nr. 1028 din 18 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 8 decembrie 2014.

──────────CUPRINS1. INTRODUCERE2. CADRU STRATEGIC2.1 Misiune, viziune, scop şi principii de bază2.2 Valori2.3 Arii strategice pentru sectorul de sănătate3. CONTEXTUL ACTUAL AL SISTEMULUI DE SĂNĂTATE3.1 Profilul stării de sănătate a populaţiei3.2 Performanţa sistemului de servicii de sănătate3.2.1. Capacitatea de a răspunde nevoilor beneficiarului3.2.2. Echitate şi protecţie financiară3.2.3. Eficienţă şi sustenabilitate financiară

HOTĂRÂREA nr. 1.028 din 18 noiembrie 2014

privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale
EMITENT
  • GUVERNUL

Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 decembrie 2014
Având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 2 alin. (3) şi art. 5 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.